V případě dotazů nás kontaktujte
info(zavináč)letni-aktivity.cz

OBSAZENO Příměstské taneční soustředění (pouze pro členy) Teplice

Příměstský tábor je určen pouze dětem VIVAjump ve věku od 7-11 let ze složek mini A,B,C / mini show /  mini M3 / děti M1 / děti M2 / děti A / děti B / děti C1,C2. 

Tábor je včetně stravy! Pro děti je zajištěn oběd a pitný režim. Každý den 2 taneční lekce! Půjde se i do parku, na hřiště, koukneme na taneční film, budeme hrát pohybové a rytmické hry.

Děti bude možné předat v čase od 7.00-8.00 a vyzvedávání dětí bude od 15.00-16.00.

Cena: uvedený tábor je určen pouze pro členy VIVAjump.

U příměstských táborů děti nedodávají bezinfekčnost = nejedná se o pobytovou akci.

Příměstské tábory 2014-2022

Zobrazit další fotografie

Informace o přihlášení, platbě a dalších podmínkách

 • Místo

  Prostory z.s. VIVAjump v Teplicích na Luně mají recepci, šatny, taneční sály, místnost na kreativní dílny...

 • Přihláška a platba

  Závaznou přihlášku vyplňte prosím elektronicky co nejdříve (dle volné kapacity na úvodní stránce).
  Přihláška je akceptována až po zaplacení celé ceny. Platbu uhraďte prosím co nejdříve po vyplnění elektronické přihlášky - buď v hotovosti na recepci tanečního studia (oproti dokladu o zaplacení) nebo převodem na účet.

  Číslo bankovního účtu: 891321309/0800 - jako variabilní symbol uveďte datum narození účastníka a do poznámky pro příjemce prosím uveďte „LA - jméno a přijmení účastníka“.

 • Další podmínky

  Za ztrátu cenných věcí, které si dítě vezme s sebou na tábor či kemp, zodpovídají rodiče.
  V případě, že dítě během aktivity rozbije okna, dveře, nábytek apod. je zák.zástupce povinen uhradit vzniklou škodu. Informace o nástupu a bližším programu budou zaslány nejpozději týden před nástupem na e-mail uvedený v přihlášce.

  Zrušení aktivity ze strany účastníka
  Storno podmínky:
  storno do 31.3.2024 – 0%
  storno do 30.6.2024 – 20% z ceny
  storno méně než 30 dní před nástupem – 30% z ceny
  storno 3. a méně dní před nástupem – 100% z ceny
  V případě odhlášení z aktivity je toto nutné provést písemně.
  Je možné si zajistit náhradníka – v tomto případě je storno 0 Kč. V případě náhradníka o tomto informujte písemně ihned.
  V případě nemoci či úrazu, který bude účastníkovi bránit v nástupu na aktivitu, je nutné písemně zrušit přihlášku a doložit v obou případech lékařskou zprávu. V tomto případě zrušení přihlášky 7 a méně dní před odjezdem bude storno poplatek 20% z ceny u příměstského tábora a 1.000 Kč u pobytového tábora či kempu.
  Zrušení aktivity ze strany poskytovatele
  Poskytovatel může před nástupem na tábor odstoupit od smlouvy nebo po nástupu na tábor
  smlouvu vypovědět v následujících případech:
  a) v důsledku tzv. “vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě, obdrží zákazník uhrazenou částku za tábor v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.
  b) V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků do 30.5.2024.

  Zdravotní způsobilost: pokud má dítě nějakou poruchu chování, tak prosíme rodiče, aby nám tuto skutečnost vyplnili do přihlášky, případně to s námi konzultovali předem. Vše se dá domluvit, ale musíme o tom vědět předem. V případě, že dítě nebude schopno se účastnit programu či dodržovat pravidla v rámci kolektivu dětí, může pořadatel ukončit docházku takového dítěte na příměstském táboře.

Vytvořila společnost Pro-idea